Угода користувача

Редакція від 01.01.2021 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФОЛЬГА МЕДІА», (надалі за текстом – «Адміністратор») публікує даний Публічний договір (надалі за текстом «Угода Користувача» та/або «Угода») про надання доступу до веб-сайту folga.com.ua.

З метою однакового розуміння та тлумачення умов цієї Угоди, Сторони домовилися визначити значення наступних термінів:

Сайт або веб-сайт – сторінка в мережі інтернет за адресою folga.com.ua та належить Адміністратору.

Інтернет - всесвітня інформаційна система загального доступу, логічно пов'язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами;

Реклама - інформація про особу чи товар\послугу, розповсюджена в будь-якій формі і будь-яким способом і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару;

IP-адреса веб-сайту - визначений діючими в Інтернеті міжнародними стандартами цифровий та / або символьний ідентифікатор доменних імен в ієрархічній системі доменних імен;

Користувач - будь-яка фізична або юридична особа, яка отримала доступ до сайту та/або відвідала (відкрила) будь-яку сторінку сайту. Користувачем також є особа, яка надала Адміністратору будь-яку інформацію та матеріали для сайту чи статей розміщених на сайті.

Коментар - пояснення, роз'яснювальні примітки до будь-якої інформації розміщеної на сайті, тлумачення або міркування Користувачів сайту, пояснювальні або критичні зауваження з приводу розміщеної інформації.

Аутентифікація – процес перевірки справжності пред'явленого користувачем ідентифікатора, шляхом порівняння введеного їм пароля (для зазначеного логіна) з паролем, збереженим в базі даних логінів користувачів. Може проводиться засобами програмного забезпечення третіх осіб і визначеним ними шляхом, у тому числі через акаунти Google, Facebook і інші.

Доступ до веб-сайту folga.com.ua здійснюється на умовах, описаних в цьому документі. Угода може бути змінена Адміністратором в односторонньому порядку без попереднього повідомлення користувача. Діюча версія Угоди з усіма змінами доступна на сторінці «Угода користувача» до якої можна отримати доступ через головну початкову (головну) сторінку сайту folga.com.ua. Нова редакція Угоди вступає в силу і стає обов'язковою для всіх користувачів з моменту опублікування нової редакції Угоди на Сайті

Моментом укладення цієї Угоди вважається момент переходу або відвідування сайту та/або будь-якої сторінки сайту користувачем за допомогою будь-якого приладу за засобу в будь-який час та в незалежності від повної або мобільної версії сайту.

Взаємодією з сайтом користувачі підтверджують свою повну беззастережну згоду з усіма умовами цієї угоди та політики конфіденційності, та зобов’язуються дотримуватись їх положень, та не порушувати встановлених правил користування.

Дана Угода встановлює умови користування сайтом та є юридично зобов'язуючим договором призначеним для користувача сайту, між ТОВ «ФОЛЬГА МЕДІА» і Користувачем.

Сайт розповсюджується у всесвітній комп'ютерній мережі Інтернет та включає в себе інформацію, матеріали і дані, що надаються ТОВ «ФОЛЬГА МЕДІА» і третіми особами.

Доступ Користувача до Сайту означає, що Користувач приймає і зобов'язується дотримуватися всіх нижченаведені умов цієї Угоди.

Якщо Користувач не згоден з цими умовами повністю або частково, та не прийняв умови Угоди, вважається, що Адміністратор відмовив такому користувачу у наданні послуг з доступу до сайту.

Перегляд сайту та/або будь-якої сторінки сайту Користувачем, вважається, що Користувач прийняв умови Угоди в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків, та прийняв на себе зобов’язання з їх дотримання. У разі незгоди Користувача з будь-якими з положень цієї Угоди, Користувач не має права використовувати та/або відвідувати чи переглядати сайт та зобов’язаний покинути сайт.

Умови користування сайтом та розміщених матеріалів

Вся інформація, розміщена на Сайті (включаючи статті, тексти, фотозображення, відеоматеріали, аудіозаписи, ілюстрації, дизайн сайту, а також підбір, розташування і систематизацію), є об'єктом інтелектуальної власності і охороняється відповідно до законодавства України про захист інтелектуальної власності.

ТОВ «ФОЛЬГА МЕДІА» є власником виключних прав на зазначену інформацію (крім випадків, спеціально зазначених у змісті опублікованій на Сайті інформації, і інших умов використання, встановлених в угоді з правовласником) і представляє інтереси авторів матеріалів, розміщених на Сайті.

Дозволяється цитування текстових матеріалів (літературних творів), опублікованих на Сайті, з обов'язковим дотриманням наступних умов:

 • - обсяг цитування не може перевищувати 10% від загального обсягу тексту;

 • - при цитуванні обов'язкове зазначення імені автора тексту, найменування «Folga» і гіперпосилання на сайт folga.com.ua.

Будь-яке інше використання статей, фотографій, ілюстрацій і всіх інших матеріалів Сайту без письмового дозволу ТОВ «ФОЛЬГА МЕДІА», в тому числі копіювання (включаючи запис на носії інформації), відтворення (включаючи відтворення на вузлах мережі Інтернет для будь-яких цілей, включаючи огляди), переробка, поширення, передача в ефір, повідомлення по кабелю для загального відома, доведення до загального відома через мережу Інтернет, будь-яким іншим способом, заборонено і тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством України про захист інтелектуальної власності.

Всі назви, найменування, торговельні марки, символи та слогани, зареєстровані в установленому порядку, є власністю їх законних власників. В матеріалах сайту не використовуються будь-які спеціальні значки для їх позначення.

Користувач зобов'язується використовувати Сайт тільки в цілях, що не суперечать чинному законодавству України, а також принципам розумності та моралі. Будь-які матеріали, розміщені на Сайті, можуть бути видалені в разі, якщо їх зміст суперечить редакційній політиці сайту або законодавству України.

Всі фотографії і зображення, які використовуються на сайті, отримані за згодою автора та/або з відкритих джерел в некомерційних цілях, для освітлення та інформування необмеженого кола осіб про твір або подію та/або новини.

Користувач зобов'язується не розміщувати на сайті в будь-якій формі і не направляти через та/або за допомогою Сайту будь-які матеріали наступного характеру:

 • - порушують законодавство, що містять погрози й образи, які дискредитують інших осіб, що порушують права громадян на приватне життя або публічний порядок, що носять характер непристойності, образи, порушення загальноприйнятих правил хорошого тону;

 • - порушують в тій чи іншій мірі честь і гідність, ділову репутацію, права та охоронювані законом інтереси інших осіб;

 • - сприяють або містять заклики до розпалювання релігійної, расової або міжнаціональної ворожнечі, містять спроби розпалювання ворожнечі або заклики до насильства;

 • - містять недостовірну інформацію, або ознаки порушення законодавства;

 • - є рекламою відповідно до законодавства України будь-яких товарів, послуг, робіт і / або інших продуктів діяльності, в тому числі рекламні матеріали, комерційні пропозиції, адресовані невизначеному колу осіб, посилання на об'єкт рекламування і інформацію рекламного характеру;

 • - охоронювані законодавством про інтелектуальну власність (в тому числі, авторським правом, законодавством про товарні знаки та ін.), і інші охоронювані законодавством матеріали без належного отримання дозволу власника прав на об'єкт, що охороняється матеріал. При цьому тягар доведення того, що розміщення на Сайті Користувачем матеріалів не порушує авторські, суміжні та інші права третіх осіб на розміщувані матеріали, лежить на Користувачі.

 • - інші матеріали, які спонукають інших осіб на протиправну поведінку, яке тягне за собою кримінальну, цивільно-правову та іншу відповідальність або яким-небудь чином порушує положення чинного законодавства.

Будь-які матеріали, розміщені на Сайті можуть бути видалені в разі, якщо їх зміст суперечить редакційній політиці сайту або законодавству України.

У матеріалах та статтях на сайті учасники виступають під своїми іменами і зі своїми фотографіями, якщо в самому тексті не зазначено інше.

Образи і інші порушення загальноприйнятих правил нормальної поведінки категорично неприпустимі.

Адміністратор залишає за собою право обмежувати можливість користування сайтом і припиняти доступ до сайту Користувачам, що не дотримуються даної Угоди, в тому числі які розміщують рекламу будь-яких товарів, послуг, робіт і / або інших продуктів діяльності, рекламні матеріали, комерційні пропозиції, посилання на об'єкт рекламування і інформацію рекламного характеру.

Будь-які дії Користувача, які, на думку ТОВ «ФОЛЬГА МЕДІА», обмежують або перешкоджають здійсненню прав іншого Користувачів, що має доступ до Сайту, не допускаються.

Користувач зобов'язується не порушувати положень цієї Угоди.

Розміщенням будь-яких матеріалів у розділах сайту, Користувач надає ТОВ «ФОЛЬГА МЕДІА» та/або підтверджує, що власник таких матеріалів надав ТОВ «ФОЛЬГА МЕДІА», безкоштовне, постійне, безвідкличне, невиключне право на території всіх країн світу на весь термін охорони авторського права, передбачений законодавством України, щодо таких матеріалів, з правом субліцензування третім особам, на використання матеріалів наступними способами:

 • - відтворення матеріалів, тобто виготовлення одного і більше примірника матеріалів або їх частини в будь-якій матеріальній формі, в тому числі у формі звуко-чи відеозапису, виготовлення в трьох вимірах одного і більше примірника двомірного твору і в двох вимірах одного і більше примірника тривимірного твору;

 • - поширення матеріалів шляхом продажу або іншого відчуження оригіналу або примірників;

 • - публічний показ матеріалів, тобто будь-яка демонстрація оригіналу або примірника твору безпосередньо або на екрані за допомогою плівки, діапозитивів, телевізійного кадру чи інших технічних засобів, а також демонстрація окремих кадрів аудіовізуального твору без дотримання їх послідовності безпосередньо або за допомогою технічних засобів в місці, відкритому для вільного відвідування, або в місці, де присутня значна кількість осіб, які не належать до кола сім'ї, незалежно від того, сприймається твір в місці його демонстрації або в іншому місці одночасно з демонстрацією твору;

 • - імпорт оригіналу або примірників матеріалів з метою поширення;

 • - прокат оригіналу або примірника матеріалів;

 • - публічне виконання матеріалів, тобто уявлення твори в живому виконанні або за допомогою технічних засобів (радіо, телебачення та інших технічних засобів), а також показ аудіовізуального твору (з супроводом або без супроводу звуком) в місці, відкритому для вільного відвідування, або в місці, де присутня значна кількість осіб, які не належать до кола сім'ї, незалежно від того, сприймається твір у місці його подання або показу або в іншому місці одночасно з поданням або за Указом твори;

 • - передача в ефір, тобто передача матеріалів для загального відома (включаючи показ або виконання) по радіо або телебаченню (в тому числі шляхом ретрансляції);

 • - передача по кабелю, тобто передача для загального відома по радіо чи телебаченню за допомогою кабелю, проводу, оптичного волокна або аналогічних засобів (в тому числі шляхом ретрансляції);

 • - переклад або інша переробка матеріалів;

 • - доведення матеріалів до загального відома таким чином, що будь-яка особа може отримати доступ до них з будь-якого місця і в будь-який час за власним вибором (доведення до загального відома);

 • - право на включення матеріалів в інші твори в будь-якій формі за допомогою використання будь-яких засобів масової інформації або технологій, які відомі в даний час або можуть бути винайдені в майбутньому.

При цьому ніяких додаткових формальностей, в тому числі письмових, для підтвердження надання прав ТОВ «ФОЛЬГА МЕДІА» від Користувача, не потрібно.

ТОВ «ФОЛЬГА МЕДІА» не здійснює повернення Користувачеві будь-яких матеріалів, розміщених Користувачем на Сайті.

У разі встановлення факту передачі матеріалів, отриманих на Сайті, третім особам або доступу до них за допомогою та/або за участю Користувача, ТОВ «ФОЛЬГА МЕДІА» залишає за собою право обмежити доступ Користувача до зазначеного матеріалу або розділу Сайту.

ТОВ «ФОЛЬГА МЕДІА» може надавати Користувачам сайту технічну можливість на написання, збереження та відображення коментарів до інформаційних матеріалів після відображення основного тексту інформаційних матеріалів на сайті.

Написання та/або залишення коментарів може бути здійснено виключно за умови виконання аутентифікації Користувача. ТОВ «ФОЛЬГА МЕДІА» не несе жодної відповідальності перед Користувачем за проведення аутентифікації третіми особами та надання можливості написання та/або збереження коментарів.

Збереження коментарів Користувача на сайті folga.com.ua здійснюється разом з використанням імені Користувача, зазначеним ним у програмному забезпечені третіх осіб, через яке було виконано аутентифікацію.

Загальна кількість коментарів не обмежується.

Будь-які коментарі є виключно власною думкою кожного окремого Користувача та будь-яким чином не підтримуються та не використовуються власником сайту. ТОВ «ФОЛЬГА МЕДІА» не здійснює попереднє редагування або будь-яку перевірку написаних/збережених Користувачами коментарів та не зобов'язане жодним чином відповідати на будь-які коментарі Користувачів.

Відповідальність за текст або інформацію написану в якості коментаря несе виключно особа, яка написала такий коментар.

Користувач зобов'язується не розміщувати на сайті коментарі які:

 • - порушують законодавство, що містять погрози й образи, які дискредитують інших осіб, що порушують права громадян на приватне життя або публічний порядок, що носять характер непристойності, образи, порушення загальноприйнятих правил хорошого тону;

 • - порушують в тій чи іншій мірі честь і гідність, ділову репутацію, права та охоронювані законом інтереси інших осіб;

 • - є політичними гаслами, політичною агітацією, закликами для зміни політичного строю або будь-яким іншим чином пов’язані з публічними особами та/або політичними діячами будь-якої країни світу;

 • - сприяють або містять заклики до розпалювання релігійної, расової або міжнаціональної ворожнечі, містять спроби розпалювання ворожнечі або заклики до насильства;

 • - містять недостовірну інформацію, або ознаки порушення законодавства;

 • - є рекламою відповідно до законодавства України будь-яких товарів, послуг, робіт і / або інших продуктів діяльності, в тому числі рекламні матеріали, комерційні пропозиції, адресовані невизначеному колу осіб, посилання на об'єкт рекламування і інформацію рекламного характеру;

 • - містять охоронювані законодавством про інтелектуальну власність (в тому числі, авторським правом, законодавством про товарні знаки та ін.), і інші охоронювані законодавством матеріали без належного отримання дозволу власника прав на об'єкт, що охороняється матеріал.

 • - інші матеріали, які спонукають інших осіб на протиправну поведінку, яке тягне за собою кримінальну, цивільно-правову та іншу відповідальність або яким-небудь чином порушує положення чинного законодавства.

ТОВ «ФОЛЬГА МЕДІА» має право за власною ініціативою та за власним бажанням без попереднього попередження Користувача блокувати технічну можливість такого користувача на написання будь-яких коментарів протягом терміну визначеного ТОВ «ФОЛЬГА МЕДІА» або безстроково.

Відповідальність користувача

Відносно користувачів, які не дотримуються умови цієї Угоди, Адміністратор залишає за собою безумовне право зупинення доступу до Сайту на певний термін або повністю, також Адміністратор має право видалити будь-які матеріали, розміщені на цьому сайті. Вибір заходів впливу є виключним правом Адміністратора. Попередні попередження про порушення Угоди Користувачам не направляються. Цей пункт Угоди не означає і не може тлумачитися як такий, що покладає на Адміністратора обов'язок по регулярному модеруванню (контролю за вмістом) матеріалів, розміщених на Сайті.

Користувач зобов'язується відшкодувати збитки Адміністратора, включаючи судові витрати, зумовлені матеріалами Користувача, недотриманням положень цієї Угоди або порушенням прав третіх осіб, незалежно від того, чи є користувач зареєстрованим чи ні. Користувач несе персональну відповідальність за дії при користуванні Сайтом.

Незнання правил, в тому числі і обмежень на розміщення інформації та використання ресурсів сайту, не звільняє користувача (в тому числі і користувача) сайту від їх виконання, а в разі їх порушення - від відповідальності відповідно до умов цієї Угоди і законодавства України.

Відвідувач, який вважає інформацію на сайті такої, що прямо порушує чиї-небудь інтереси, і користувач, який розмістив інформацію, можуть зв'язатися з Адміністрацією сайту для усунення розбіжностей, викликаних розміщеною на сайті інформацією. Такі відвідувачі і / або користувачі попередньо зобов'язані самостійно, шляхом спілкування в рамках сайту спробувати вирішити спірні на їх погляд питання, прийнявши для цього розумні заходи.

Адміністрація сайту не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, понесені Відвідувачами, Користувачами або третіми сторонами, а також за упущену вигоду в результаті діяльності Адміністратора.

Користувач зобов'язується не використовувати самостійно або із залученням третіх осіб можливості сайту з метою, яка може бути кваліфікована, як порушення прав третіх осіб на об'єкти інтелектуальної власності, недобросовісна конкуренція, інше порушення законодавства країни Користувача або країни осіб яким було завдано збитків або шкоди.

Користувач не має права здійснювати дій, які впливають на нормальну роботу сайту і є його недобросовісним використанням.

Адміністратор не несе відповідальності за використання (як правомірне, так і неправомірне) третіми особами інформації, розміщеної на сайті, включаючи її відтворення і поширення, здійснене як в цієї Угоди, так і іншими можливими способами.

Користувач розуміє і повністю погоджуються з тим, що:

 • • Адміністратор не гарантує відсутності помилок і збоїв, в тому числі щодо роботи сайту. Адміністратор докладе всіх зусиль для усунення будь-яких збоїв і помилок, в разі їх виникнення, в максимально короткі терміни;

 • • Адміністратор не гарантує, що сайт буде відповідати вимогам користувача.

Користувачу забороняється втручатися в процеси функціонування сайту і його програмно-інформаційного забезпечення, здійснювати декомпіляцію, розбір, перекодування, та інше несанкціоноване втручання.

Приймаючи дану угоду, Користувач підтверджує, що йому зрозумілі його права та обов’язки, а також мета і порядок збору, зберігання і обробки його персональних даних. Користувач також дає згоду, що термін збору, зберігання і обробки його персональних даних є безстроковим. Однак, Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надані їм персональні дані або їх частину, а також вимагати від Адміністратора повного видалення його облікового запису з бази даних шляхом письмового звернення до Адміністратора.

Метою збору, зберігання і обробки персональних даних є попередження можливих шахрайських дій з боку Користувачів, а також надання Користувачу персоналізованих сервісів сайту, в тому числі: таргетування рекламних матеріалів, використання в рамках медійної реклами, ремаркетингу в мережі Інтернет, зв'язок з Користувачем, в тому числі направлення цього договору в письмовій формі, повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання сайту, надання послуг, обробка запитів Користувача, а також інші сервіси.

Адміністратор має право крім основних персональних даних (прізвище, ім'я, по батькові, адреса, номер телефону та електронну адресу), також збирати, обробляти і зберігати додаткові (технічні) дані Користувача, наприклад, файли cookies, інформація про з'єднання, системну інформацію та інше . Обробка Персональних даних включає в себе будь-які дії та / або сукупність дій, які пов'язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптацією, зміною, поновленням, використанням і поширенням (реалізацією, передачею), видаленням персональних даних Користувача з метою забезпечення роботи необхідних сервісів сайту. Користувач дає згоду Адміністратору використовувати файли cookie, щоб інформувати, оптимізувати і відображати матеріали на основі попередніх відвідувань сайту Користувачем.

Ця Угода набуває чинності з моменту початку використання Користувачем сайту і діє безстроково.

У разі якщо Адміністратором були внесені будь-які зміни до Угоди, з якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання сайту. Факт не припинення використання сайту є підтвердженням згоди Користувача з відповідною редакцією Угоди.

Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або не підлягаючим примусовому виконанню, не тягне недійсності або невиконання інших положень цієї Угоди.